W naszej ofercie dysponujemy łukami bloczkowymi o różnej sile naciągu. Strzelnica łucznicza może stanowić jedną z atrakcji imprezy, bądź być połączona ze stanowiskiem strzelniczym ASG i wiatrówek. Nad łucznikami przez cały czas trwania zabawy czuwa instruktor.