Przeznaczenie: od 3 lat
Teren: 10 x 10 m
Wysokość: 3 m
Zasilanie: 230V
Czas rozstawienia: ok. 40 min.
Obsługa: 1 osoba

To urządzenie rodem z amerykańskich turniejów sprawnościowych typu X-Factor.
Zadaniem uczestników jest jak najdłuższe utrzymanie się na niewielkich platformach. Przeszkadzają w tym obrotowe ramiona strącające zawodników. Eliminator Wipeout stanowi świetną atrakcję do rywalizacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i będzie gwoździem programu każdej imprezy.
To urządzenie zapewniające emocje zarówno uczestnikom zabawy, jak i podziwiającym.

Dodatkowe informacje techniczne:
Przepustowość urządzenia rekreacyjnego: 8 osób na jedno wejście
Powierzchnia potrzebna do rozłożenia urządzenia: 6×6 metrów
Czas potrzebny na montaż atrakcji rekreacyjnej: 40 minut.
Ilość osób potrzebnych do montażu atrakcji: 2
Obsługa atrakcji rekreacyjnej: 1 osoba
Zasilanie urządzenia rekreacyjnego: 4,5 kW, standardowe gniazdko 230V